Facebook Twitter
paypalobjects.org

Các Công Ty Quản Lý Nợ Có Làm Tổn Thương Tín Dụng Của Bạn Không?

Đăng trên Bước Dều 22, 2024 bởi Edgar Skibbe

Một điều mà các công ty quản lý nợ cố gắng làm là củng cố nợ. Bởi vì điều này có thể thấy rằng các công ty quản lý nợ làm tổn thương tín dụng của bạn. Giảm hợp nhất nợ có thể là một lựa chọn tốt trong trường hợp bạn gặp khó khăn trong việc duy trì tài chính.

Nếu bạn có kế hoạch quản lý nợ và bỏ lỡ một khoản thanh toán, nó sẽ được tính vào bạn vì nó sẽ hiển thị trên một tệp tín dụng. Nhưng đó không phải là các cơ quan báo cáo tín dụng rằng báo cáo trong hầu hết các trường hợp đó là chủ nợ có nguồn gốc.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc sử dụng các công ty hoặc dịch vụ hợp nhất nợ, bạn cần thực hiện một số nghiên cứu trước khi chọn. Tín dụng của bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khi các công ty quản lý nợ làm tổn thương tín dụng của bạn. Ngoài ra, bạn phải đánh giá tình huống của riêng mình vì có thể tín dụng của bạn đã rất đủ lý do để sử dụng các dịch vụ quản lý nợ, nó có thể cho phép bạn quay lại đúng hướng.

Nếu bạn chọn đi cùng với một tổ chức hoặc dịch vụ để tìm kiếm tín dụng của bạn trở lại đúng hướng, hãy chắc chắn chọn một công ty đáng tin cậy vì tư vấn của họ xử lý tài chính của bạn, đây không phải là thứ cần phải xem nhẹ.

Nếu tín dụng của bạn đã xấu thì điều tồi tệ nhất của bạn có thể xảy ra thực sự là một công ty giảm nợ lừa đảo lừa đảo được hưởng lợi từ tài chính của bạn. Nếu bạn chọn chọn hợp nhất nợ hơn bạn cần biết sẽ là một quy trình mở rộng và mất nhiều năm để tăng tín dụng của bạn.

Không phải tất cả các công ty quản lý nợ đều làm tổn thương tín dụng của bạn, nhưng nghiên cứu các lựa chọn của bạn và chắc chắn rằng việc làm việc với các dịch vụ của họ là rất khôn ngoan trước khi tin tưởng vào tiền mặt của bạn cho ai đó. Nếu bạn chọn cách tự làm, hãy đảm bảo rằng bạn phù hợp với các khoản trả nợ của mình bằng cách ở cùng với việc thanh toán hóa đơn của bạn, lịch sử tín dụng của bạn sẽ tăng dần khi thời gian trôi qua.