Facebook Twitter
paypalobjects.org

Loại Bỏ Các Khoản Thanh Toán Lãi Cao

Đăng trên Tháng Một 8, 2024 bởi Edgar Skibbe

Các khoản nợ thẻ tín dụng được tin tưởng bởi vì những khoản nợ tồi tệ nhất mà người ta phải chịu. Lý do là thẻ ngân hàng mang lãi suất cao và khi thanh toán kịp thời không được tạo bởi người dùng thẻ, anh ta trả tiền phạt cao. Vì vậy, các khoản nợ thẻ tính tăng nhanh và là một gánh nặng lớn nếu các biện pháp quản lý nợ thẻ tín dụng cá nhân không có thời gian.

Quản lý nợ thẻ tín dụng ngụ ý các phương pháp để kiểm soát các khoản nợ thẻ tính với tỷ lệ từ đó trong thực tế người giữ thẻ thanh toán các khoản nợ một cách suôn sẻ. Chủ thẻ tín dụng nên bắt đầu với tất cả tạo ra một trang bìa kiểm soát các chi phí của anh ta rất quan trọng cho việc quản lý nợ thẻ tín dụng cá nhân. Ngoài ra, anh ta nên xem liệu anh ta có thể dừng lại với một vài thẻ ngân hàng không và thay vào đó anh ta nên sử dụng thẻ ghi nợ tự động hạn chế bạn khỏi mua sắm quá mức.

Một giải pháp cho quản lý nợ thẻ tín dụng cá nhân sẽ là tìm kiếm một khoản vay có lãi suất thấp hơn. Thông qua khoản vay lãi suất thấp như khoản vay có bảo đảm hoặc có lẽ khoản vay vốn chủ sở hữu nhà, có thể trả hết tất cả các khoản nợ thẻ lãi suất cao hơn của bạn ngay lập tức. Điều này ngụ ý rằng bạn đã lưu gói mà bạn sẽ trả tiền lãi cao.

Nếu bạn không muốn vay, thì bạn chắc chắn có thể yêu cầu các công ty phát hành thẻ tín dụng của mình giảm lãi cho thẻ ngân hàng mà bạn sở hữu. Có thể nhiều công ty có thể đáp ứng tích cực theo yêu cầu của bạn. Nếu các công ty từ chối, thì cách dễ nhất của bạn để quản lý nợ thẻ tín dụng cá nhân là chọn một công ty sẵn sàng cung cấp cho bạn thẻ tính phí mới với mức giá thuận lợi. Có thể chuyển số dư thẻ tính phí của bạn sang thẻ tín dụng hoàn toàn mới. Bạn có thể tìm thấy các tổ chức phát hành thẻ tín dụng không quan tâm đến mỗi năm đối với thẻ ngân hàng mới. Nhưng trước thời hạn không có hoặc lãi suất thấp đã kết thúc, đảm bảo rằng bạn đã trả tổng số tiền trên thẻ ngân hàng.