Facebook Twitter
paypalobjects.org

Dẫn Nợ Cuộc Sống Miễn Phí

Đăng trên Có Thể 6, 2022 bởi Edgar Skibbe

Mặc dù có nghĩa vụ nợ không phải là bất kỳ tài chính kỳ lạ nào xảy ra trong thế giới hiện đại của chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng các kỹ năng quản lý nợ cá nhân vẫn có thể giảm bớt cũng như khiến bất cứ ai có cuộc sống không có nợ. Trên thực tế, cần phải có giờ là quản lý nợ cá nhân nên được dạy ngay bất cứ khi nào chúng tôi đến trường để tiêu tiền liên quan đến phương tiện của bạn trở thành một thói quen sớm.

Quản lý nợ cá nhân tập trung vào việc quản lý tài chính cá nhân để thường không cho phép các khoản nợ cải thiện và ngoài ra các khoản nợ sau đó sẽ giảm. Rõ ràng đó là vấn đề kỷ luật tài chính. Điều quan trọng là bắt đầu quản lý nợ cá nhân và trước tiên tìm hiểu nguyên nhân tuyến đường. Nói chung trong hầu hết các trường hợp thẻ ngân hàng sẽ là thủ phạm. Mọi người thường không nghĩ trước khi sử dụng thẻ ngân hàng. Trong những ngày đó, giá hàng hóa có thể rẻ hơn tuy nhiên khoản thanh toán thường bị trì hoãn vì chủ thẻ nghĩ về việc thanh toán khi séc thanh toán tiếp theo đến. Trong khi đó, việc tăng lãi và thanh toán chậm quá mức bao gồm hình phạt nặng từ công ty thẻ tính phí. Vì vậy, giới hạn việc sử dụng thẻ ngân hàng và thay vào đó thích thẻ ghi nợ sẽ không cho phép chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Lập kế hoạch đúng đắn có thể là chìa khóa để quản lý nợ cá nhân. Nếu bạn muốn mua một tài sản thì hãy sắp xếp việc loại bỏ các khoản nợ trước tiên để một khi bạn vay, nó sẽ có lãi suất thấp hơn và số tiền được tiết kiệm có thể được sử dụng cho giáo dục, thanh toán hóa đơn y tế.

Một nguyên tắc quản lý nợ cá nhân không phải là vay. Nếu khoản nợ của bạn không thể chịu đựng được và thường được thay thế bằng khoản vay giảm lãi suất lãi thấp hơn thì chỉ có 1 khoản vay. Không bao giờ thực hiện việc vay để mua mọi thứ một thói quen mà chúng tôi làm trong trường hợp sử dụng thẻ ngân hàng một lần trong một thời gian. Tốt hơn là yêu cầu công ty phát hành thẻ phí để hạn chế tín dụng của bạn để bạn thường không chi tiêu quá mức. Khi bạn có số lượng thẻ ngân hàng, hãy loại bỏ nhiều trong số chúng.

Khoản vay giảm nợ là một kỹ thuật hiệu quả để kiểm soát các khoản nợ. Khoản vay hợp nhất sẽ không khiến bạn không có nợ vì bạn có một khoản vay mới để trả các khoản nợ cũ có lãi suất cao hơn, dù sao nó cũng làm giảm gánh nặng nợ nần của bạn. Với khoản nợ lãi suất cao được trả cho các nhà cho vay khác nhau và các khoản nợ được hợp nhất theo một người cho vay mới, bạn tiết kiệm gói đã rút tiền qua phí bảo hiểm hàng tháng cho các nhà cho vay khác nhau. Bây giờ bạn chỉ thanh toán hàng tháng cho 1 người cho vay.

Nếu không có gì hoạt động thì hãy giúp đỡ nhân viên tư vấn tín dụng, người sẽ xác định sai lầm của bạn trong việc lập kế hoạch quản lý nợ cá nhân. Khi bạn có kế hoạch trong tay, hãy chắc chắn rằng bạn ở lại với nó. Cách tiếp cận nửa trái tim sẽ không dẫn bạn đến bất kỳ vị trí nào trong mục tiêu quản lý nợ cá nhân của bạn.