Facebook Twitter
paypalobjects.org

Quản Lý Chi Tiêu Của Bạn Với Quản Lý Nợ Thẻ Tín Dụng

Đăng trên Tháng Mười 5, 2021 bởi Edgar Skibbe

Mọi người không bao giờ thích mang theo nhiều tiền với họ trong khi họ đi mua sắm hoặc mua các tiện ích hàng ngày. Với việc tạo ra từ "tiền nhựa", thẻ tín dụng trở thành số tiền gần đây nhất trong túi của những người này. Số tiền này cho phép họ chi tiêu nhiều hơn những gì họ có thể quản lý, rõ ràng họ cần trả nợ vào cuối tháng. Nhưng phần lớn thời gian mà bạn quên trả nợ không thể bao gồm những lần như vậy. Điều này sau đó ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của bạn một cách tiêu cực. Vì vậy, trong trường hợp bạn muốn cảm thấy nhẹ nhõm từ những rắc rối này, bạn có thể mong đợi quản lý nợ thẻ tín dụng.

Quản lý nợ thẻ tín dụng là gì?

Chúng tôi chỉ cần chỉ định quản lý nợ thẻ tín dụng là quản lý thanh toán của chúng tôi thông qua thẻ tín dụng và trả nợ kịp thời. Có hàng tấn chuyên gia tư vấn có uy tín trên thị trường sẽ hướng bạn nhận chi phí của mình trên đường dẫn.

Sau đây là các bước nên được thực hiện từ phía bạn để quản lý nợ thẻ tín dụng:

- Không sử dụng nhiều thẻ tín dụng, nó sẽ chỉ tăng số tiền nợ.

- Ngăn chặn chi tiêu thẻ tín dụng vì lãi suất cao, thay vì sử dụng thẻ ghi nợ.

- Tạo một kế hoạch ngân sách dựa trên thu nhập của bạn và chi tiêu dựa trên nó.

- Cố gắng thực hiện tiết kiệm để được sử dụng trong thời gian kém để tránh mắc nợ.

- Nếu bạn có nhiều hóa đơn thẻ tín dụng để trả nợ, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ của các khoản vay hợp nhất nợ để dọn dẹp chúng.

Điều này ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của bạn như thế nào?

Xếp hạng tín dụng được quyết tâm cao bởi số tiền bạn nợ trong các loại nợ. Số lượng và số nợ càng nhiều, tức là hóa đơn thẻ tín dụng của bạn, sẽ giảm điểm tín dụng của bạn. Xếp hạng tín dụng dưới 500 được xem là điểm có thể tránh được khi bạn tìm kiếm các khoản vay và trợ giúp tài chính khác.

Tôi lấy thông tin từ nơi để quản lý nợ thẻ tín dụng ở đâu?

Các cơ quan quản lý nợ thẻ tín dụng có mặt trên thị trường để tìm các mẹo về cách tốt nhất để kiểm soát chi phí thẻ tín dụng của bạn. Các cơ quan này có được vị thế tài chính của bạn và chia sẻ nó với bạn để chuẩn bị ngân sách hàng tháng của bạn. Họ cũng sẽ thảo luận về số tiền bạn có thể quản lý để thực hiện thông qua thẻ tín dụng. Để nhận được lợi ích từ mỗi dịch vụ này, bạn có thể truy cập các cơ quan này hoặc bạn có thể áp dụng trên các trang web của họ bằng cách điền vào một mẫu đơn đơn giản.

Quản lý nợ thẻ tín dụng không chỉ cho phép chi tiêu hàng tháng của bạn phù hợp với túi của bạn mà còn hỗ trợ cải thiện điểm tín dụng của bạn.